Aktuálně

Máme tu speciální nabídku! Týmům, které se přihlásí do 14. dubna a napíší do „Dotazu“ v přihlašovacím formuláři velikosti triček svých členů, garantujeme získání ITEE trička ve své velikosti!


Spustili jsme první ročník soutěže ITEE! Od 4. dubna se můžeš přihlásit se svým týmem do dvou kategoriích. Vítězové získají zajímavé ceny!

Vize

4. května 2019 se odehraje první ročník programovací soutěže ITEE na FIT. Soutěž organizují členové zájmových klubů +/-FEL a FIT++, které působí na Fakultě elektrotechnické a Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Generálním sponzorem letošního ročníku je Siemens, s.r.o., IoT.

FIT++

Zájmový klub FIT++ sdružuje aktivní studenty na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Chceme být odrazovým můstkem pro všechny studenty, kteří by se rádi podíleli na Seznamováku, organizaci Dní otevřených dveří a dalších zavedených ale i úplně nových akcí, se kterými přijdou sami studenti. Obecně podporujeme studentské aktivity v rámci celé Studentské unie či v samosprávných akademických orgánech. Chceme být spolehlivými prostředníky při komunikaci fakulty se studenty.

+/-FEL

Klub je zaměřený na sdružování aktivních studentů na Fakultě elektrotechnické za účelem rozšiřování jejich schopností a vědomostí. Plánujeme vypomáhat na akcích fakulty a organizovat vlastní akce. Chystáme exkurze do firem, přednášky od hostů a uspořádání workshopů.

Siemens, s. r. o., IoT

Firma Siemens je jednou z nejstarších a největších technologických firem na světě. Neméně je tomu tak i v České republice, kde zaměstnává víc než 11 tisíc lidí. Kromě několika moderních továren má zde i svá vývojová centra, která mají víc než 1000 vývojářů a inženýrů, což řadí ČR mezi světovou špičku v tomto oboru. Vývojové oddělní IoT (“Internet of Things”) je interní vývojové oddělení Siemens sídlící v Praze, v Plzni a v Brně a čítá několik stovek zaměstnanců.

V našem vývojovém centru IoT se soustředíme na vývoj komplexních systémů včetně návrhu HW, SW, mechanické konstrukce, simulace, testování i projektového řízení. Zaměstnáváme tedy odborníky různých profesí od studentů a absolventů až po zkušené experty. Každý u nás najde svoji cestu karierního rozvoje ať už po odborné, projektové nebo manažerské cestě.

Registrace

Soutěžit se bude v týmech po 3 studentech ve dvou kategoriích – lehčí a těžší. Na každou kategorii připadá 10 týmů. Lehčí je zaměřena na „rivalitní“ souboj mezi studenty FEL a FIT. Těžší si klade za cíl ukázat, co studenti umí. V této kategorii budou smíšené týmy studentů z FEL a FIT, tak aby v každé skupině byl minimálně alespoň jeden z každé fakulty. Obě zadání budou zaměřena jak na software, tak na hardware.

Zadání a ceny

Účastnit se mohou 3 členné týmy ve dvou kategoriích – lehčí a těžší. Na každou kategorii připadá 10 týmů.

Odměna pro vítězné týmy – lehčí varianta

1 místo: sud (50 l) + 6 000 Kč + pohár + trička + propagační materiály
2. místo: sud (50 l) + 3 000 Kč + pohár + trička + propagační materiály
3. místo: sud (30 l) + 999 Kč + pohár + trička + propagační materiály

Odměna pro vítězné týmy – těžší varianta

1 místo: sud (50 l) + 6 000 Kč + pohár + kity + stáž + trička + propagační materiály
2. místo: sud (50 l) + 3 000 Kč + pohár + kity + stáž + trička + propagační materiály
3. místo: sud (30 l) + 999 Kč + pohár + kity + stáž + trička + propagační materiály

Zadání lehčí varianty

V lehčí soutěži budou soutěžit týmy skládající se výhradně ze studentů dané fakulty. Soutěž spočívá v závodu po dráze pomocí robota složeného za pomoci vlastních sil z LEGA MINDSTROMS NXT 1.0. Dráha robota je standardně vyznačena černou čarou, na cestě se budou vyskytovat překážky a “balík” který je potřeba doručit do cíle.

Hlavním a jediným měřítkem této soutěže je čas, za nesplnění úkolů na dráze bude přičtena odpovídající časová penalizace.

Je zapotřebí notebook s vhodným vývojovým prostředím pro programování NXT. Programování je možné v grafickém vývojovém prostředí, C a javě. Grafické vývojové prostředí je určeno především pro lidi bez znalosti programování. Standardně používaný programovací jazyk je C, ale dá se použít i java. Pro použití javy je potřeba přehrát firmware. V odkazech jsou veškeré potřebné informace ohledně programování NXT.

Software a ovladače

Software a ovladače je možné stáhnout z následujících stránek:

Vývojové prostředí Bricxcc:
https://sourceforge.net/projects/bricxcc/files/latest/download
http://bricxcc.sourceforge.net/

Grafické vývojové prostředí:
https://www.lego.com/cs-cz/mindstorms/downloads/nxt-software-download
https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3/software

Nápověda: pro získání základních znalostí o programování LEGO Mindstorms doporučujeme materiály z Robosoutěže probíhající na Fakultě elektrotechnické:

Úvodní informace o LEGO Mindstorms
http://rbs.felk.cvut.cz/files/02_LEGO_Mindstorm_zakladni_informace.pdf

NXT Fantom Driver ke stažení

Návody na programování v upraveném C NXC:
http://rbs.felk.cvut.cz/files/nxc_prezentace.pdf
http://rbs.felk.cvut.cz/files/nxc/Prezentace_NXC.pps

Návod na programování v grafickém prostředí NXG:
http://rbs.felk.cvut.cz/files/Navod_na_NXT-G.pdf

Další materiály lze najít přímo na stránce (úplně dole): https://robosoutez.fel.cvut.cz/zadani-ulohy-pac-man.

Pro programování v bricxcc je dále dostupná dokumentace, kterou je možné nalézt u programu ve složce Help v souboru nxc.chm nebo ve webové verzi http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/nxcdoc/nxcapi/index.html .

JAVA: Programovat robota je možné také v javě. Vzhledem k nutnosti přehrát firmware kostky tuto možnost nedoporučujeme, ale je možné ji také použít. Více informací lze nalézt na stránce http://www.lejos.org/nxj.php.

Zadání těžší varianty

Vaším úkolem bude postavit a naprogramovat autonomní zařízení, které splní předem definovaný úkol. Znění úkolu vám představíme na začátku soutěže.

Každý tým dostane k dispozici všechen potřebný HW, vy si přinesete pouze vlastní notebooky. Na vás bude správné zapojení hardwaru, sestavení jednoduché mechanické konstrukce ze stavebnice LEGO a především vytvoření vlastního SW, který vám pomůže zvítězit nad ostatními týmy. K vyřešení úlohy budete potřebovat nastudovat dokumentaci k hardwaru, několik základních informací z fyziky a především programátorského ducha. Během soutěže můžete využívat libovolné zdroje informací, bez vašich nápadů a kreativity ale nezvítězíte.

Předpokládáme, že se zadaný úkol podaří ve vymezeném čase úspěšně splnit většině týmů. Mezi úspěšnými týmy pak rozhodne čas, za jak dlouho jejich zařízení úkol splní. Doporučujeme proto svůj čas využít naplno k optimalizaci a zrychlení řešení úlohy.

Pro rychlé a efektivní splnění úkolu vřele doporučujeme nainstalovat si SW ze seznamu dole. Se softwarem se seznamte ještě před zahájením soutěže, bude se vám to hodit: CubeMX, Potřebné knihovny čipu STM32F3xx pro CubeMX

Doporučujeme použít jedno z následujících vývojových prostředí: SW4STM32, TrueStudio/Atollic, MDK Keil.

Kontakty

Organizační tým se skládá z Michaely Lachmanové, Tomáše Drábka, Stanislava Jeřábka a Milana Kurky. Pro komunikaci s námi prosím pište na itee@su.cvut.cz.